Glykovaný hemoglobín (skratka HbA1c)

Hladina glykovaného hemoglobínu v krvi (HbA1c) je považovaná za presnejší nástroj v stanovení hladiny glukózy v krvi a v súčasnosti už za rutinný a najefektívnejší nástroj sledovanie priebehu diabetu. Jedná sa ukazovateľ tzv. "Dlhodobej glykémie", keďže poskytuje informáciu o glykémii za obdobie 2-3 mesiacov. Hodnotu glykovaného hemoglobínu je možné použiť v rámci skríningu porúch glukózovej homeostázy, najmä vo vzťahu k prediabetu.

 

Vybavenie ambulancie

Prečítajte si viac o technickom vybavení našej ambulancie.

Zobraziť detaily

Diplomy a certifikáty

Snažíme sa rozšírovať naše poznatky sústavným vzdelávaním.

Zobraziť detaily