• RASLAZDRAV, s.r.o.

  ditto  Akreditované výučbové pracovisko

  Lekárskej fakulty Univerzity UPJŠ Košice a SZÚ Bratislavaditto

 • Ultrazvukový prístroj

  MyLab 60 - Esaote

  základná diagnostika vyšetrenia ciev krku, končatín, štítnej žľazy, brušných orgánov, obličiek

  Viac informácií
 • EKG Shiller Cardiovit FT-1

  Neinvazívne vyšetrenie srdca - diagnostika porúch srdcového rytmu, infarktu

  Viac informácií
 • Tlakový holter Shiller BR - 102 Plus

  24 hodinové automatické monitorovanie krvného tlaku s programovým vyhodnotením

  Viac informácií
 • Boso ABI 100 systém

  Jednoduché a rýchle stanovenie ABI Indexu- včasná diagnostika arteriosklerózy

  Viac informácií
 • Prístroje MESI m TABLET EKG,ABI,tlakomer,pulzný oxymeter

 • Starostlivosť o vrcholových športovcov

  Tibor Sahajda

  viacnásobný majster Slovenska v maratóne

Zdravotná starostlivosť

Všeobecné lekárstvo je špecializačný odbor, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých. Má multidisciplinárny charakter a integruje poznatky všetkých medicínskych odborov. Atestovaný všeobecný lekár pre dospelých má dostatočné vedomosti z vnútorneho lekárstva v rozsahu spoločného internistického kmeňa, ba naviac musí mať základné vedomosti z ostatných medicínskych odborov. V našej ambulancii sa okrem základnej všeobecnej ambulantnej starostlivosti, poskytujú medicínske služby, ktoré majú svoj špecifický rast a vývoj.
Je to vďaka sústavnému vzdelávaniu nášho tímu s dlhoročnou praxou v multidisciplinárnom odbore,
v absolvovaní postgraduálnych certifikovaných kurzov, publikačnej a prednáškovej činnosti v rámci odbornej spoločnosti SSVPL s využitím ekonomických možností štrukturálnych fondov v rámci reštrukturalizácie zdravotníckych zariadení.

Fotogaléria