Častokrát sa stretávame s tým, že počiatočné štádia niektorých ochorení nie sú sprevádzané bolestivými príznakmi - bolesťou. Človek sa tak o svojom skutočnom zdravotnom stave dozvedá až keď sa ochorenie vyvinie, s čím prichádzajú aj zdravotné komplikácie. Podstatou preventívnych prehliadok je, že sa dozvedáme informácie o svojom reálnom zdravotnom stave včas.

Preventívne prehliadky:

  • vstupné, výstupné,
  • zákonné,
  • v súvislosti so zamestnaním, 
  • nad 40 rokov EKG vyšetrenie v rámci prevencie, 
  • nad 40 rokov vyšetrenie stolice na skryté krvácanie (VšZP, UNION),
  • nad 50 rokov (Dôvera) - vyšetrenie stolice na skryté krvácanie , 
  • nad 50 rokov - vyšetrenie stupňa arteriosklerózy prístrojom BOSH ABI BOSO 100 (iba pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne)
  • návrh na zmenu životosprávy, prípadne ďalšieho vyšetrovacieho a liečebného postupu.

 

Zákonné preventívne prehliadky sú hradené zdravotnou poisťovňou raz za 2 roky.

Vybavenie ambulancie

Prečítajte si viac o technickom vybavení našej ambulancie.

Zobraziť detaily

Diplomy a certifikáty

Snažíme sa rozšírovať naše poznatky sústavným vzdelávaním.

Zobraziť detaily