Podľa zákona má každý občan právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Úlohou základnej zdravotnej starostlivosti je ochrana a podpora zdravia pacienta. Túto starostlivosť poskytujú okrem iných aj praktický lekári pre dospelých.

Základná ambulantná starostlivosť:

 • dôkladné vyšetrenie,
 • laboratórne odbery, 
 • konzultácia výsledkov (aj mimo ordinácie v čase 14:00-14:30 hod. - telefonicky,mailom), 
 • predpis liekov chronicky chorým vo vyhradenom čase: 8:00-10:00 hod. (bez poplatkov - aj mailom), 
 • poradenstvo vo výžive, návštevná služba - (aj po pracovnej dobe ), 
 • očkovanie (povinné aj nepovinné), 
 • predoperačné vyšetrenia

 

Nadštandardná ambulatná starostlivosť :

 • včasný záchyt arteriosklerózy - vápenatenia tepien končatín prístrojom - BOSCH Boso ABI 100 s následným zistením postihnutého miesta farebným ultrazvukom Esaote MyLab 60, s prípadným doriešením v cievnej alebo cievno-chirurgickej ambulancii
 • 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku prístrojom Schiller BR 102 Plus s počítačovým vyhodnotením
 •  včasná ultrazvuková diagnostika ochorenia žíl dolných končatín s prípadným doriešením v angiologickej, angio-chirurgickej ambulancii
 • včasná základná ultrazvukovaná diagnostika ochorení ciev krku, štítnej žľazy, pečene, žlčníka, pankreasu, obličiek, nadobličiek, močového mechúra - s konzultáciou s odborníkmi v príslušnom odbore
 • včasný záchyt ochorení dýchacích ciest spirometrickým vyšetrím
 • včasný záchyt a prípadná liečba ochorení srdca ekg prístrojom Schiller AT 101
 • liečba ochorení pohybového aparátu pulzným magnetom v duálnom vybavení BioTorus LT-100UltiCare LT-99
 • včasný záchyt cukrovky (diabetes mellitus) ambulatným vyšetrením cukru glukomerom

 

Poradenstvo v oblasti sociálnej a posudkovej činnosti:

 • v procese invalidity
 • preukaz ZŤP
 • parkovací preukaz
 • odkázanosť na opatrovanie, umiestnenie v stacionári, DSS a pod.

 

Ďalšie výkony: infúzie, vydávanie potvrdení - spôsobilosť: vodičský preukaz, vodiči z povolania, SBS, držanie zbrane a streliva, zdravotný preukaz na prácu v potravinárstve, prihláška na VŠ, adopcia dieťaťa, potvrdenia pre komerčné poisťovne (životné a úrazové poistenie) a ďalšie potvrdenia(súdy, súdne konania, polícia)

Vybavenie ambulancie

Prečítajte si viac o technickom vybavení našej ambulancie.

Zobraziť detaily

Diplomy a certifikáty

Snažíme sa rozšírovať naše poznatky sústavným vzdelávaním.

Zobraziť detaily