Bezbolestné vyšetrenie pre diagnostiku bolestí v hrudníku a porúch srdcového rytmu

Elektrokardiografia (skr. EKG) je lekárska vyšetrovacia metóda, ktorá sníma elektrické potenciály z oblasti srdca. Je jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v základnom vyšetrení fyzikálnych funkcií človeka. Elektrické impulzy sa snímajú a zaznamenávajú pomocou prístroja označovaného ako elektrokardiograf. Výsledný záznam sa označuje ako elektrokardiogram a sníma sa z povrchu tela pomocou elektród označovaných ako elektrokardiografické zvody. Neinvazívne vyšetrenie srdca pomocou EKG umožňuje zistiť poruchy srdcového rytmu (arytmie), srdcový infarkt a podobne.

Vybavenie ambulancie

Prečítajte si viac o technickom vybavení našej ambulancie.

Zobraziť detaily

Diplomy a certifikáty

Snažíme sa rozšírovať naše poznatky sústavným vzdelávaním.

Zobraziť detaily