Spirometria je vyšetrenie, pri ktorom lekár zisťuje funkciu pacientových pľúc. Toto vyšetrenie sa vykonáva pomocou spirometra - prístroja, ktorý zaznamenáva dýchanie pacienta. Výsledkom je graf ukazujúci objem vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu v závislosti na čase.

okno programu spirometra s grafom

Spirometria je vykonávaná na špecializovaných oddeleniach (oddelenia funkčnej diagnostiky). Základné vyšetrenie však môže urobiť aj praktický lekár ,v čom je výnimkou naša ambulancia.

Na toto vyšetrenie je pacient posielaný pri respiračných problémoch, pocite dušnosti, dlhodobejšom kašli, pred operáciou hrudníka a pri sledovaní účinnosti liečby chorôb pľúc. 

Vyšetrovaný by pred testom nemal fajčiť a ani by nemal jesť.

K našej výbave patrí spirometer OTTHON s ultrazvukovým princípom snímania, prepojenie s PC a vyhodnocovacím SW SpiroSoft aj s hlasovou interpretáciou a automatickou kalibráciou a digitálnym ovládaním.

Vybavenie ambulancie

Prečítajte si viac o technickom vybavení našej ambulancie.

Zobraziť detaily

Diplomy a certifikáty

Snažíme sa rozšírovať naše poznatky sústavným vzdelávaním.

Zobraziť detaily