Pacienti, ktorých čaká operácia, sa ušetria viacerých návštev u lekárov. Predoperačné vyšetrenie im totiž môže urobiť aj všeobecný lekár. Zmenu prinieslo nové odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré platí od 25. júna 2014 a týka sa aj všeobecných lekárov pre dospelých. V našej ambulancii sa predoperačné vyšetrenia vykonávajú od 1.7.2014.

Vybavenie ambulancie

Prečítajte si viac o technickom vybavení našej ambulancie.

Zobraziť detaily

Diplomy a certifikáty

Snažíme sa rozšírovať naše poznatky sústavným vzdelávaním.

Zobraziť detaily