Spirometria

Spirometria je vyšetrenie, pri ktorom lekár zisťuje funkciu pacientových pľúc. Toto vyšetrenie sa vykonáva pomocou spirometra - prístroja, ktorý zaznamenáva dýchanie pacienta. Výsledkom je graf…

Ultrazvukové vyšetrenia

Ultrazvuk - Sonografia - Ultrasonografia (USG) Pri vyšetrení sú využívané ultrazvukové vlny, ktoré prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov. Odrazené vlny možno počítačovo previesť do…