Meranie ABI Indexu

Viac informácií najdete v brožúre zariadania Boso ABI 100, ktoré slúži na profesionálne meranie ABI Indexu a krvného tlaku Stiahnúť

Periférne artériove ochorenie končatín - PAO

Viac informácií sa dozviete z mojej prezentácie. Stiahnúť

Čo mi priniesla štúdia s ABI

Viac informácii sa dozviete z podkladov mojej prezentacie. Stiahnúť

Prevencia onkologických ochorení

Prevencia musí byť komplexná a dotýkať sa nie- len vzniku a včasného záchytu zhubných nádorov, ale takisto dôsledkov progresie a liečby nádorového ochorenia.(2) Náplňou primárnej prevencie je…

Webová stránka plná užitočných infomácií

www.zdravie.sk - internetový portál o zdraví, www.ssvpl.sk - všeobecný praktický lekár,  www.lekom.sk - slovenská lekárska komora