• MUDr. Ján Kaňuch

    ditto V našej ambulancii sa okrem
    základnej ambulantnej starostlivosti,
    poskytujú medicínske služby, ktoré majú
    svoj špecifický rast a vývoj.ditto

  • Ultrazvukový prístroj

    MyLab 60 - Esaote

    základná diagnostika vyšetrenia ciev krku, končatín, štítnej žľazy, brušných orgánov, obličiek

    Viac informácií
  • EKG Shiller Cardiovit AT-101

    Neinvazívne vyšetrenie srdca - diagnostika porúch srdcového rytmu, infarktu

    Viac informácií
  • Tlakový holter Shiller BR - 102 Plus

    24 hodinové automatické monitorovanie krvného tlaku s programovým vyhodnotením

    Viac informácií
  • Boso ABI 100 systém

    Jednoduché a rýchle stanovenie ABI Indexu- včasná diagnostika arteriosklerózy

    Viac informácií

Zdravotná starostlivosť

Všeobecné lekárstvo je špecializačný odbor, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých. Má multidisciplinárny charakter a integruje poznatky všetkých medicínskych odborov. Atestovaný všeobecný lekár pre dospelých má dostatočné vedomosti z vnútorneho lekárstva v rozsahu spoločného internistického kmeňa, ba naviac musí mať základné vedomosti z ostatných medicínskych odborov. V našej ambulancii sa okrem základnej všeobecnej ambulantnej starostlivosti, poskytujú medicínske služby, ktoré majú svoj špecifický rast a vývoj.
Je to vďaka sústavnému vzdelávaniu nášho tímu s dlhoročnou praxou v multidisciplinárnom odbore,
v absolvovaní postgraduálnych certifikovaných kurzov, publikačnej a prednáškovej činnosti v rámci odbornej spoločnosti SSVPL s využitím ekonomických možností štrukturálnych fondov v rámci reštrukturalizácie zdravotníckych zariadení.

Fotogaléria