Naša ambulancia všeobecného lekárstva pred dospelých má za cieľ uchovať a zlepšovať zdravotný stav pacientov prostredníctvom produktívnejšieho, lepšie koordinovaného a čo najefektívnejšieho prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Časté otázky

Každá profesia prináša  úskalia, ku ktorým je nutné konštruktívne pristupovať a zodpovedne odpovedať na vzniknuté otázky.

Prednášky

Celoživotné vzdelávanie je súčasťou života lekára aj mimo jeho ambulanciu.

Vybavenie ambulancie

Prečítajte si viac o technickom vybavení našej ambulancie.

Zobraziť detaily

Novinky z ambulancie

 • Vzájomné interakcie diabetu, diabetickej polyneuropatie a fibrózy pečene

  Diabetes mellitus (DM) je civilizačné ochorenie, ktoré má neustále stúpajúci charakter a stáva sa závažným celospoločenským problémom. Diabetická polyneuropatia… Zobraziť viac

 • Skríning ochorení pečene v ambulanciách všeobecného lekára

  Choroby pečene predstavujú v Európskej únii šiestu najčastejšiu príčinu úmrtí. Len v samotnej Európe trpí až 29 miliónov ľudí na niektorú z chronických chorôb pečene. Vzniká… Zobraziť viac

 • Všeobecný praktik: Periférne arteriálne ochorenie-PAO

  Novinky zo Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS

  Zobraziť viac