Choroby pečene predstavujú v Európskej únii šiestu najčastejšiu príčinu úmrtí. Len v samotnej Európe trpí až 29 miliónov ľudí na niektorú z chronických chorôb pečene. Vzniká preto výrazná potreba skríningových programov v záujme včasnej diagnostiky, liečby a spomalenia, resp. zabránenia vzniku ich neskorých komplikácií. Autori v článku stručne uvádzajú výsledky skríningu chorôb pečene, ktorý realizo- vali v Bardejovskom okrese. 

Odborný článok z časopisu Revue medicíny v praxi na stiahnutie.

 

Stiahnúť

Vybavenie ambulancie

Prečítajte si viac o technickom vybavení našej ambulancie.

Zobraziť detaily

Diplomy a certifikáty

Snažíme sa rozšírovať naše poznatky sústavným vzdelávaním.

Zobraziť detaily